Diller

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

 

İÇİNDEKİLER

 

A.    Kurum Hakkında Bilgiler……………………………………………………………2

İletişim Bilgileri ……………………………………………………………………….2

Tarihsel  Gelişimi………………………………………………………………………2

Misyonu,Vizyonu,Değerleri, Hedefleri……………………………………………......4

Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri……………………………………………..5

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler…………………………………………5

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar……………………………………………………...5

B.     Kalite Güvencesi Sistemi……………………………………………………………..6

C.    Eğitim ve Öğretim ……………………………………………………………………8

Programların Tasarımı ve Onayı………………………………………………………8

Öğrenci Merkezli Öğrenme,Öğretme ve Değerlendirme……………………………...9

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma……………………..11

Eğitim – Öğretim Kadrosu……………………………………………………………12

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler…………………………………….13

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi…………………………………...14

D.Yönetim Sistemi ……………………………………………………………………...16

     Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı…………………………………………………..16

     Kaynakların Yönetimi………………………………………………………………...16

     Bilgi Yönetim Sistemi………………………………………………………………...17

     Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi………………………………..18

     Kamuoyunu Bilgilendirme……………………………………………………………18

     Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği…………………………………………..18

E.Sonuç ve Değerlendirme……………………………………………………………..19

 

 

 

 

A.Kurum Hakkında Bilgiler

İletişim Bilgileri

Görevi

Ünvanı, Adı ve Soyadı

e-Posta Adresi

Telefon

Müdür

Prof.Dr.Tarık ÖZCAN

tozcan@firat.edu.tr

424-2370000-6570

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.Murat ETER

meter@firat.edu.tr

424-2370000-6588

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.Zafer ÖZCAN

zozcan@firat.edu.tr

424-2370000-6585

 

Tarihsel Gelişimi

            Yüksekokulumuz, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı değişik 7/a-2 maddesi uyarınca 1986-1987 Eğitim Öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ve “Turizm ve Otelcilik” programları ile hizmete başlamıştır. YÖK  Başkanlığı’nın 27.11.1990 gün ve 4836-20705 sayılı yazılarıyla Elazığ Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılmış ve belirtilen tarihten itibaren Yüksekokulumuz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ismiyle eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir.

            “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ve “Turizm ve Otelcilik” Programlarına ilaveten 1992 yılında “Bilgisayarlı Muhasebe” ve 1994 yılında ise “İşletmecilik” ve “Mahalli İdareler” Programları açılmıştır. 2002 yılında MEB-YÖK  Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” Programının ismi aynen kalmış diğer programların isimleri ise şu şekilde değiştirilmiştir.

·         Muhasebe

·         İşletme

·         Turizm ve Otel İşletmeciliği

·         Yerel Yönetimler

            2008-2009 Eğitim -  Öğretim yılında  Yüksekokulumuza iki yeni program, Dış Ticaret ve  Pazarlama Programları; 2011-2012 Eğitim – Öğretim yılında Halkla İlişkiler Programı, 2016 – 2017 Eğitim – Öğretim yılında ise Finans Bankacılık ve Sigortacılık Programları eklenerek program sayısı dokuza yükselmiştir. Bölümlerimizin ve programlarımızın kuruluş yılları ve isimleri şöyledir :

·         1986 -1987 Eğitim – Öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde,

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı

Turizm ve Otelcilik Programı

·         YÖK’ün 27.11.1990 ve 4836-20705 sayılı yazılarıyla Elazığ Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler olarak iki ayrı Yüksekokula ayrılmıştır.

·         1992 yılında Bilgisayarlı Muhasebe Programı

·         1994 yılında İşletmecilik Programı

·         1994 yılında Mahalli İdareler Programı

Daha sonraki yıllarda bu programların isimleri

·         Muhasebe, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler, Turizm ve Otel İşletmeciliği olarak değiştirilmiştir.

·         2008-2009 Eğitim – Öğretim yılında Dış Ticaret ve Pazarlama Programları

·         2011-2012 Eğitim – Öğretim yılında Halkla İlişkiler Programı

·         2016-2017 Eğitim – Öğretim yılında Finans Bankacılık ve Sigortacılık  Programı  açılmıştır.

·         2016-2017 Eğitim – Öğretim yılında Hukuk Bölümü Adalet Programı açılmış, fakat öğrenci alımı yapılmamıştır.

 

Mevcut Durum

 

a)      Öğrenci

 

 

 

            Ayrıca 2016-2017 Eğitim – Öğretim yılında Yüksekokulumuza kayıt yapan öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda detaylı sunulmuştur.

 

 

2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

 

ÖĞRETİM TÜRÜ & CİNSİYET

ÖĞRETİM TÜRÜ

Erkek Öğrenci Sayısı

Kız Öğrenci Sayısı

Toplam

İkinci Öğretim

585

408

993

Örgün Öğretim

620

559

1179

Genel Toplam

1205

967

2172

 

b)     Personel

2017 yılı itibariyle Yüksekokulumuzda Akademik Personel sayıları aşağıda gösterilmiştir.

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

 

Okutman

 

Uzman

Araştırma Görevlisi

Öğretim Görevlisi

-

-

1

1

1

-

24

 

 

c)      Alt Yapı

            Yüksekokulumuz, Rektörlük Kampüsünde yer almakta olup, 4 Anfi, 13 derslik, 1 Bilgisayar Laboratuvarı eğitim alanına sahiptir. 150 metrekare kantin alanı sosyal alan olarak kullanılmaktadır. 1 Konferans salonu ve 1 kütüphane ile 27 adet çalışma odası (10’ar  metrekare) akademik personel hizmet alanları olup, 15 adet çalışma odası (20 metrekare)  da idari personel hizmet alanına girmektedir. 1 adet anbar (20 metrekare) alanımız mevcuttur.

 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

            Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun misyonu; eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunulmasında verimlilik ve kaliteyi temel prensip olarak kabul edip, sektörlerin beklentileri yönünde nitelikli insan gücü yetiştirmek.

Vizyon

            Toplumun, iş dünyasının ve paydaşların ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak kurumsal yapı oluşturmak ve mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda istihdam edebilme niteliklerini kazandırmak.

Temel Değerler

            Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejileri oluşturan temel değerleri aşağıda verilmiştir.

 

·         Güvenirlilik

·         Hoşgörü

·         Liyakat

·         Sosyal sorumluluk bilinci

·         Şeffaflık

·         Yenilikçilik

·         Dürüstlük

·         Finans ve Bankacılık ile ilgili kanunlara uyum sağlama

·         Katılımcılık

·         Bireysel ve Toplumsal değerlere saygı

·         Hesap verebilirlik

·         Çevreye duyarlılık

 

Hedefler

Yüksekokulumuzun başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir okul konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen    meslek elemanları yetiştirmektir.

 

Eğitim – Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

            Yüksekokulumuzda; Haziran 2017 tarihi itibariyle 8 Bölüm, 10 Program bulunmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü programlar aşağıdaki görülmektedir.

Bölüm Adı

Program Adı

 

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

 

Muhasebe ve Vergi Bölümü

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Prog.

 

Dış Ticaret Bölümü

 

Dış Ticaret Programı

 

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

 

Pazarlama Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı

Yerel Yönetimler Programı

 

 

 

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Okul bünyesinde 1 adet Kütüphane ve 2 adet Okuma Salonu bulunmaktadır.

Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz

            Sosyal Bilimler MYO bünyesinde 1 adet bilgisayar laboratuvarı vardır.

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Yüksekokulumuz daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiş olduğundan bu kısımda bilgi verilememektedir.

Yeni sektörel gelişmeler ışığında bölüm kurulu senede bir kez değerlendirme yapmaktadır.

 

B. Kalite Güvencesi Sistemi

 

a. Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir?

Yüksekokulumuz, Fırat Üniversitesinin belirlediği misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, Bölüm Başkanları koordinatörlüğünde Bölüm kurul üyeleriyle birlikte belirlemektedir.

b. Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir strateji izlemektedir?

Yüksekokul Yönetim Kurulumuz, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için, eğitim-öğretim yılı başında bölüm kurulu toplanarak yıl içerisinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekenler görüşülüp; yıl sonunda yapılan değerlendirmelere göre imkân dâhilinde önlemler alınır.

c. Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır?

Sosyal Bilimler MYO Müdürü tarafından belirlenmiş olup, Bölüm Kalite Komisyonu üyeleri Bölüm Başkanı ve Bölüm öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Yüksekokulumuzda Bölüm/Program bazında öğretim elemanı dağılımı ise şöyledir:

 

Komisyon Başkanı Öğr. Gör. Murat ETER (Müdür Yardımcısı)

Üye Okt. Ziya Kıvanç KIRAÇ

Üye Öğr. Gör. Taşkın YILDIRIM

Üye Öğr. Gör. Ali Nihat ULUKENT

Üye Öğr .Gör. Selçuk SADAK

Üye Öğr. Gör. Fulya GÜLBAY

Üye Öğr. Gör. Fırat KARGIOĞLU

Üye Öğr Gör. Yavuz ÖZEK

Üye Öğr. Gör. Murat BAL

Sekretarya: Bilgisayar İşletmeni Tezcan SÖNMEZ

 

 

BÖLÜM/PROGRAM BAZINDA ÖĞRETİM ELEMANI DAĞILIMI

 

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ  : Öğr.Gör.Taşkın YILDIRIM (Bölüm Başkanı)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı                  : Öğr.Gör.Kenan SALTIK

                                                                                                : Öğr.Gör.Fethi Ahmet ÖZER

 

 

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ                                                   : Öğr.Gör.Ali Nihat ULUKENT (Bölüm Başkanı)                                         

Dış Ticaret Programı                                                              : Yrd.Doç.Dr.Z.Aytaç KİŞMAN

                                                                                                : Öğr.Gör.Atakan YILDIZ

 

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ                                  : Öğr.Gör.M.Selçuk SADAK (Bölüm Başkanı)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı                          : Öğr.Gör.M.Hıfzı SALER      

 

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ              : Öğr.Gör.Fırat KARGIOĞLU (Bölüm Başkanı)

Pazarlama Programı                                                                : Öğr.Gör.Murat ETER

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı                                      : Öğr.Gör.Ayşe ÖZPOLAT

                                                                                                 : Öğr.Gör.Zafer ÖZCAN

                                                                                                 : Öğr.Gör.Abdulbaki ERCAN

 

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ : Öğr.Gör.Fulya GÜLBAY (Bölüm Başkanı)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı                                    : Öğr.Gör.Olcay ERTUĞRUL

                                                                                                 : Öğr.Gör.Gönül DEMİRPENÇE GEL

                                                                                                 : Öğr.Gör.Suat ARPACI

                                                                                                 : Uzman Enise COŞKUN

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ                  : Okt.Z.Kıvanç KIRAÇ (Bölüm Başkanı)

İşletme Yönetimi Programı                                                     : Öğr.Gör.Baransel KOÇ

Yerel Yönetimler Programı                                                     : Öğr.Gör.Bilal ALAT

                                                                                                 : Öğr.Gör.Meltem GÜL 

                                                                     

 

HUKUK BÖLÜMÜ                                                               : Öğr.Gör.Murat BAL (Bölüm Başkanı)

Adalet Programı                                                                       : Öğr.Gör.Sultan Tekin TAŞIR

 

 

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ : Öğr.Gör.Yavuz ÖZEK (Bölüm Başkanı)

Bankacılık ve Sigortacılık Programı                                        : Öğr.Gör.Melike HALİFEOĞLU

                                                                                                  : Öğr.Gör.Erdal SAYINER

                                                                                                    

 

d. Kurumun kalite komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir?

Yüksekokulumuz Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönetmeliği Madde 10.’da belirtilen verilerin derlenmesi ve birim raporlarının hazırlanması gibi görevleri çalışma takvimine uygun bir şekilde yürütür.

e. İçpaydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dışpaydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır?

İç ve dış paydaşların kalite güvence sistemine katılımı ve katkı vermeleri Paydaş analizleri ile sağlanmaktadır. İç Paydaşlar; kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan içindeki kişi, grup veya kuruluşlardır (Yöneticiler, akademik ve idari personel, öğrenciler gibi). Dış Paydaşlar ise, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan dışındaki kişi, grup veya kurumlardır ( Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları gibi).

İç paydaşlar olarak öğrenciler ile akademik ve idari personele memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Öğrencilere uygulanan anketler vasıtasıyla, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden memnuniyetleri araştırılmaktadır. Elde edilen verilere çeşitli nicel karar yöntemleri uygulanarak eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili potansiyel olumsuzluk kaynakları tespit edilmekte ve eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi için üniversite yöneticilerine bilimsel destek sağlanmaktadır. Akademik ve idari personel anketleri ile de akademik verimliliğin önündeki engelleri kaldırmaya ve çalışma verimini artırmaya yönelik tedbirler belirlenmektedir.

 

 

    C. Eğitim ve Öğretim

            Programların Tasarımı ve Onayı

·         Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında  iç ve dışpaydaş  katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak kamu ve özel sektöre uzmanlaşmış eleman yetiştirme amacında olan bölümümüz alanındaki güncel değişimleri takip etmekte iç paydaşlarıyla değerlendirmektedir. Müfredat yeniliklere göre güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak dış paydaşlardan yararlanma hedeflenmektedir.

·         Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl belirlenmektedir?

Programların yeterlilikleri (mezun bilgileri, beceri ve yetkinlikleri) Türkiye         Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ölçütleri, Bologna süreci ve mezun    öğrenciler ile bu öğrencilerimizin çalıştığı işyerlerinden alınan geri beslemelerle   belirlenmektedir. Bu araçlarla, programlara kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim hizmeti           alan öğrencilerin tercih ettikleri program çerçevesinde teorik ve pratik kazanımlarını        etkin bir biçimde mesleki çalışmalarına yansıtabilecek yetenek, bilgi ve beceriye sahip       olması amaçlanmaktadır. Eğitim programlarının yeterlikleri Türkiye Yükseköğretim       Yeterlilikler Çerçevesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen       Öğretmen Yeterlikleri ile uyumlu olacak şekilde ilgili programların özellikleri,     toplumsal ve mesleki beklentiler, öğrenci özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

·         Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler         Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır.

 

·         Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme            yapılmaktadır. Bunun için müfredat, derslerin işlenişi ve program çıktıları dikkate     alınarak uyumlu bir süreç planlanmaktadır. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme   çıktıları arasında ilişkilendirme Bologna kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

·         Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

Açılması planlanan bir programın hazırlık süreci (dosya hazırlanması ve program           teklifi), ilgili alanda uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir.    Hazırlanan dosya, ilgili birimin yetkili kurulunda görüşülerek, Rektörlük Makamına     iletilir. Rektörlük Makamı incelenmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere dosyayı        Üniversite Eğitim Komisyonuna sevk eder. Komisyon incelemesinden sonra dosya        Üniversite Senatosu’na sunulur. Senatonun onayını takiben Rektörlük dosyayı     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının     onayı sonunda program açılmış olur.

 

·         Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?

Programların eğitim amaçları ve kazanımları başta olmak üzere programlara ilişkin detaylı bilgiler (programın başvuru koşulları, amacı, önemi, kazanımları, mezuniyet durumu, müfredatı, derslerin işlenişi, ders materyalleri, videolar, etkileşimli   materyaller           vb.) internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 

·         Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri  (AKTS)  belirlenmekte midir?

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), programı        hazırlayan birim tarafından belirlenmekte ve bu bilgilerin Bologna kriterlerine uygunluğu        Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir.

·         Öğrencilerin yurt için ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmekte midir?

Uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmiş olup toplam iş yüküne dahil edilmektedir.

·         Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir)

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları; ödev sunumları ve staj sunumları, sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklerle sağlanmaktadır. Staj öğrencilerimizin bilgiyi uygulayarak ve yaşayarak öğrenmektedirler.

 

·         Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?

Evet. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Not değerlendirme süreci bağıl değerlendirme sistemi esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim programlarında       yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda farklı ölçme yöntemleri kullanılmaktadır. Dersler ile stajlarda uygulanan ölçme sistemleri aşağıda belirtilmiştir:

-         Klasik yazılı sınav

-         Sözlü sınavlar

-         Mini sınavlar

-         Çoktan seçmeli sınavlar

-         Doğru/yanlış testleri

-    Sunum yapma

 

·         Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem (sınavların / notlandırmanın / derslerin tamamlanmasının /mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?

Bütün derslerin haftalık konuları, sınav şekli ve sayısı, ara sınav, yıl sonu sınavı, ödev,   rapor vb. etkinliklerin başarı notuna katkıları dönem başında Öğrenci Bilgi Sistemi      (OBS) üzerinden öğrencilere ilan edilmektedir. Dersin sorumlu öğretim elemanı,      sınavlara ilişkin cevap anahtarlarını ve bu cevaplara ait puanlamaları duyurmakta ve         yasal süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmektedir.

 

·         Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

Evet. “FÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde öğrencinin devamını   veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır.

(https://yeni.firat.edu.tr/sites/default/files/Egitim%20Ogretim%20Yonetmeligi%202013.pdf

 

·         Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var mıdır?

Yüksekokulumuz programlarına kayıtlı, engelli öğrencilerin talebine bağlı olarak            okuyucu ve işaretleyici görevlendirilmektedir. Ortopedik engeli bulunan öğrencilere        rampalı, asansörlü veya binaların giriş katları sınav yeri olarak tahsis edilmektedir.

           

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

·         Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?

Evet. Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta olup; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş           Sınavı sonuçları çerçevesinde tercih ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim Kurulunun Yatay Geçiş kriterleri çerçevesinde kurum içi ve kurum dışı Yatay Geçiş yoluyla öğrenci alımı yapılmakta ve ÖSYM puanı     ile geçiş kriterleri uygulanmaktadır.

·         Yeni öğrencilerin kuruma / programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir?

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyum sağlamaları için eğitim-öğretim yılı başında   bölüm ve programlar kendi içinde tanışma, danışman hoca destek toplantıları    yapılmaktadır.

·         Başarı öğrencinin kuruma / programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir?

Öğrencinin başarısı teşvik edilmektedir. Her dönem sonunda öğrencilerin başarı  düzeyi,             Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) ile belirlenir. Başarılı öğrenciler arasından,        Onur ve Yüksek Onur öğrencileri olanlar (AGNO, 3.00-3.49 arasında olanlara Onur    öğrencileri, 3.50-4.00 arasında olanlara Yüksek Onur öğrenciler) öğrenim durum            belgesinde belirtilmektedir.

·         Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve akademik gelişmeleri izlenmektedir?

Akademik Danışmanlık hizmetleri, öğrencilerimize eğitim-öğretim süreçlerinde kolaylık sağlamak üzere etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Birimler tarafından    görevlendirilen danışmanlar; öğrencinin ders kayıtlarını yönlendirir, derslerdeki başarı   durumunu izler, karşılaştığı problemlerin çözümü için yardımcı olmaya çalışır.   Danışmanlar bu görevlerini, öğrencilerin eğitim öğretime başlamalarından itibaren     öğrenciler mezun oluncaya kadar sürdürür.

·         Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi  tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenleme bulunmakta mıdır?

Evet. Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz uluslararası öğrenci değişim programlarına dahil olmaktadırlar. Öğrenciler danışmanları           tarafından Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına teşvik edilmekte ve farklı eğitim        kurumlarında (ulusal ve uluslararası) eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu programlara     katılan öğrencilerin, dış ülkede aldıkları ve eşdeğer sayılan dersler, birim İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve yetkili kurulların onayından sonra             transkriptlerinde orijinal isimleri ile yer almaktadır.

 

Eğitim – Öğretim Kadrosu

·         Eğitim – Öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu bulunmakta mıdır?

Yeterli sayıda akademik kadromuz bulunmamaktadır.

·         Eğitim – öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl yürütülmektedir?

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 2547 sayılı Kanun kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda, anabilim dallarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni kadro ve kadroda yükseltme talepleri alınmakta, talepler Dekanlıklar ve Rektörlükçe ilgili kurullarda görüşülmektedir. Basın yolu ile web sayfasında duyurulardan sonra; öğretim yardımcıları için gerekli şartları sağlayanların (diploma notu, ALES ve YDS notu gibi) durumları/dosyaları incelenmekte ve yazılı-sözlü sınav sonrasında göreve atanmaktadır. Öğretim Üyesi atamaları, “FÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” hükümleri çerçevesinde ve yetkili  kurulların    kararına göre yapılmaktadır (https://yeni.firat.edu.tr/content/atanma-ilkeleri-2014).

 

·         Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usülleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri,    2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.           Görevlendirmeler, Bölüm Başkanlıklarının teklifi, Yönetim Kurulunun uygun görmesi    ve Rektörlük Makamının olurları ile yapılmaktadır.

·         Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri  (çalışma alanı / akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri(çalışma             alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi, öncelikle Bölüm             Başkanı ve Bölüm Kurul üyelerinin sorumluluğunda güvence altına alınmaktadır.

·         Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?

Yeterli akademik personel bulunmadığından gerçekleştirilememektedir.

·         Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcut mudur?

Hayır.

·         Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik sürdürebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim       kadrosunun nitelik yönünden gelişimi güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca     bu kapsamda nicelik yönüyle de konu ele alınarak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrosu oluşturulması hedeflenmekte ve buna göre gerekli talep ve girişimlerde        bulunulmaktadır.

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

·         Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu,programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan eğitim öğretim birimleri         diğer bölümlerle ortak kullanım alanı olduğundan imkân dâhilinde kullanılmaktadır.

·         Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda  ne tür teknolojiler kullanılmaktadır?

Bölümümüzde eğitim-öğretim süreci boyunca yeni teknolojilerin kullanımı amacıyla      online süreçler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu sebeple mevcut teknolojik        gelişmeler takip edilmekte ve bu yeni gelişmelerin yaygınlaştırılması için çaba sarf     edilmektedir. Mevcut birimlerindeki çoğu dersliklerde öğretim üyelerinin derslerini       kolaylıkla sürdürebilmeleri için gereken teknolojik ve fiziksel altyapı bulunmakla           birlikte bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının kullanımı teşvik edilmektedir.

·         Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?

Katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak ve ülke düzeyinde yerel ve yerinden          yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak hedefiyle kurulmuş olup, eğitim süresince öğrencilere temel ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı   dil,            bilgisayar  derslerinin yanı sıra kentleşme, siyaset bilimi, yerel yönetimler, işletme, girişimcilik            gibi mesleğe yönelik dersler de verilmektedir.  Bilgisayar laboratuvarı ve projeksiyonlu   sınıflarda işlenen derslerde teorik ve güncel konular bir arada işlenirken alınan bu eğitim             belediyelerde, il özel idarelerinde, valiliklerde ve kaymakamlıklarda işletme yönetimi    öğrencileri içinse şirketlerde   yapılan  stajlarla pratik olarak da desteklenmektedir. Eğitim süresi   içinde yerel kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, özel sektör temsilcileri ve yerel firma         yöneticilerince verilen seminerler ve bu kurumlara yapılan  ziyaretler öğrencilerin alanlarında gelişimine yardımcı olmaktadır.

·         Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?

      Öğrencilerimizin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerine yönelik olarak       Birimlerimizde staj komisyonları oluşturulmuş olup, öğrencilerimiz bu komisyonlar tarafından        yönlendirilmektedir.

·         Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?

Öğrencilerimiz Üniversitemizin bu konularla ilgili genel hizmetlerinden yararlanmaktadır.

·         Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?

Evet.

·         Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?

Öğrenci gelişimine yönelik Üniversitemiz tarafından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte; konferans, panel, kariyer günleri, geziler, kongre gibi etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmekte ve desteklenmektedir.            Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci Kulüpleri aracılığında faaliyetler     düzenlenmektedir.

·         Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkanları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?

Üniversitede ve Bölümümüzde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini sağlıklı, engelsiz, bağımsız, sosyal ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için         gerekli tedbirler alınmaktadır.

·         Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Eğitim-öğretim süreci boyunca Bölümümüz tarafından geri bildirim almaya yönelik       akademik, idari personel ve öğrenciyle iletişim kurulmaktadır

 

            Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

·         İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Bölümümüzde akredite olan programın revize edilmesi, süreçte yer alan iç ve dış            paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri,         mezunlar, vb.)sürece katılımı sağlanarak, paydaşlardan sağlanan geri bildirimlerle     gerçekleşmektedir.

·         Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına katılabilmektedir?

Gözden geçirme faaliyetleri, akredite olan Programımızda program koordinatörü ile bu amaçla program bünyesinde kurulan diğer komisyon marifeti ile yapılan         değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilmektedir.

·         Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl kullanılmaktadır?

Değerlendirme sonuçları, öğrencinin başarı düzeyi göz önünde bulundurularak    gerçekleştirilmekte ve programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için öğrenci            ve iç paydaşların geri dönüşleri esas alınmaktadır.

·         Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?

Ölçme ve değerlendirme yapılmamaktadır.

·         Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına alınmaktadır?

Ölçme ve değerlendirme henüz yapılamadığından önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

 

D.  Yönetim Sistemi

            Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

·         Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta mıdır?

Bölüm yönetim yapısını 2547 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmiştir.

 

·         Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl yönetmektedir?

Bölüm, eğitim-öğretim ve her türlü bilimsel süreçlerini; mümkün olduğu kadar tüm paydaşları (öğrenci, akademisyen, idari personel ve şehir) anket, arama toplantıları, çalıştaylar, seminerler vb. yöntemler kullanarak dahil etmek suretiyle oluşturmaktadır.

            İdari ve destek süreçleri ise kurumsal aidiyet bilincini ön planda tutarak, kurum içi          toplantılar, eğitimler ve yüz yüze görüşmeler yapmak suretiyle, doğruyu bulmak ve   kurumsal barışı geliştirmek konusunda ısrarlı olarak gerçekleştirmektedir.

 

·         İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde uygulamaktadır?

Öncelikle bölümde görev yapan akademik ve idari personelin görev tanımları yapılmış, bu görevleri yerine getirmek için günde ne kadar zaman ayırdıkları gibi parametreler tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra bölümde akademik ve idari anlamda güçlü, zayıf yönler belirlenerek gelecek dönemlerle ilgili planlama çalışmaları yapılmaktadır.

 

            Kaynakların Yönetimi

·         İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

Bölümün ihtiyaç duyduğu akademik ve idari personel, 2547 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde Rektörlük Makamı tarafından sağlanmaktadır.

 

·         İdari ve destek hizmetleri sunun birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?

Bölümde idari ve destek hizmetleri sunan personelin, yaptıkları işin gereği olan yetenekleri kazanmaları ve bunları zaman içerisinde geliştirebilmeleri için hizmet içi eğitimler, kurslar, seminerler, yaşam boyu destek eğitimleri (iletişim dili, beden dili, halkla ilişkiler, temel bilgisayar kullanımı, eğitici eğitimi vb.) faaliyetler Rektörlük Makamı tarafından düzenlenmektedir.

 

·         Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

Yüksekokulumuzun Mali kaynaklarının yönetimi Yüksekokulumuz Müdürlük Makamının yetkisi dahilindedir.

 

·         Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

            Yüksekokulumuzda  kullanılan taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi Yüksekokul     Müdürlük Makamının yetkisindedir.

 

            Bilgi Yönetim Sistemi

·         Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?

            Üniversite Yönetimi tarafından farklı türden faaliyet ve işlemler için aktif olarak             kullanılan farklı Bilgi Yönetim Sistemleri bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda da  bu           altyapı kullanılmaktadır.

   • Öğrenci Bilgi Sistemi: Eğitim-Öğretimle ilgili tüm süreçleri  yöneten ve tüm kayıtları       güvenli bir şekilde tutan bir yazılım otomasyonudur.

• Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Bölümdeki tüm yazışmaların elektronik ortamda olmasını sağlayan ve bu kayıtları güvenli olarak saklayan bir yazılımdır.  Ayrıca Kayıtlı    Elektronik Posta adresi alınarak EBYS entegrasyonu da gerçekleştirilmiştir.

• Personel Bilgi Sistemi: Akademik ve İdari tüm personelimizle ilgili tüm özlük, atama,             ilerleme vb. bilgileri tutan ve saklayan sistemdir.

            •Akademik Bilgi Sistemi: Akademik personelin yayın, proje, dersleri, akademik            faaliyetleri vb. her türlü akademik boyutu olan bilgilerini girip web üzerinden      paylaşabilecekleri sistemdir.

           

·         Kullanılan bilgi yönetim sistemi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) kapsamaktadır?

Bölümün eğitim öğretim faaliyetlerini yönetmek için kullandığı OBS sisteminde öğrencilere ait tüm bilgiler (kişisel, demografik, başarı oranları vb.) bulunmakta ve bunlar raporlanabilmektedir.

 

·         Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri vb.) kapsamaktadır?

Mezun Takip Sistemi geliştirilmesi devam etmektedir.

 

·         Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta toplanmaktadır?

Her dönem sonunda, akademik ve idari personelin katıldığı değerlendirme toplantıları yapılmakta kurumsal değerlendirme raporları (Yıllık Çalışma Raporu) ilgili makamlara iletilmektedir.

 

·         Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) nasıl sağlanmaktadır?

Veri paylaşımı sadece yetkili kişiler ve yasal süreçler dahilinde gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

            Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

·         Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş midir?

Kurum dışından idari destek alınmamaktadır.

 

            Kamuoyunu Bilgilendirme

·         Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?

·         Bölüm, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüne ilişkin güncel verileri, bölümün temel değerlerinden olan Şeffaflık, Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Paydaşların Memnuniyeti anlayışı çerçevesinde, Üniversitenin internet sitesi başta olmak üzere   kamuoyuyla paylaşmakta ve bu bilgileri sürekli güncellemektedir.

 

·         Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenirliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği, başta Yüksekokul içi birimler arasındaki yazışma ve bilgi dolaşımlarındaki entegrasyonu sağlayan         yazılımlarla sağlanmakta olup, Üniversitemizdeki bilgi işlem altyapısının yeterli ve güvenli oluşu ve ayrıca paylaşım bilgilerinin farklı birimlerdeki veriler ile karşılaştırılması ve doğrulanması yoluyla güvence altına alınmıştır.

 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

Yüksekokulumuzda Bölüm Başkanlıklarımız ve yardımcılarının belirlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi, Yüksekokulumuz Müdürlük Makamı yetkisindedir.

 

·         Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?

Bölümde dönemsel değerlendirmeleri kapsayan raporlar hazırlamakta ve yetkili makamlara iletilmektedir.

Ayrıca tüm faaliyet, etkinlik veya duyurular web sayfalarımız aracılığıyla düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

.

 

E. Sonuç ve Değerlendirme

 

E.1. Güçlü Yönler

            1. Öğretim elemanlarının arasındaki uyum

            2. Eğitim-öğretimde güncel teknolojinin takip edilip kullanılıyor olması

            3. Öğrencilerin Yüksekokulumuzu tercih etmelerinin yoğun olması

            4.Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve istekli olması

            5.Akademisyen-öğrenci diyalogunun iyi olması

            6. Elektronik kütüphane, internet vb. alt yapının güçlü olması

 

E.2. Zayıf Yönler

            1. Bilimsel ve akademik çalışmaların tanıtımının yetersizliği

            2. Yüksekokulumuzun halkla ilişkilerindeki eksiklik algısı

3. Yüksekokulumuzda alanında uzmanlaşmış öğretim elemanının yetersiz sayıda olması

            4. Yabancı dil eğitiminde eksiklik

            5. Kariyere yönelik etkinliklerin eksikliği

            6. Mezunlar ve diğer dış paydaşlarla ilişkilerin yetersiz olması

            7. Yüksekokuldaki mevcut kütüphanenin kitap sayısı bakımından yetersiz olması

 

 

 

 

E.3. Fırsatlar

 

            1. Öğrencilerin tercih ettiği bir önlisans eğitimi veren kurum olması

            2. Mezunların iş bulma  imkanlarının yeterli düzeyde olması

            3. Yüksekokul içerisinde çatışmanın olmaması

            4.Yüksekokul Bölümler arasındaki işbirliği ve saygınlık

            5.Yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği

            6.Öğretim elemanlarının kamu ve özel kesim tecrübelerinin olması

 

E.4. İyileştirmeye Açık Yönler

            1. Yüksekokulumuzun sektöre tanıtılması sayesinde öğrencilerin staj eğitimlerini            yapabilmeleri ve iş bulabilme olanaklarının artırılması

            2. Akademik faaliyet ve başarıların ödüllendirilmesi süreçlerinin daha güçlü hale            getirilmesi

EKLER :

EK-1 : Hedefler

EK-2 : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Programı Paydaş Listesi

EK-3 : Aktif Öğrenci Sayıları

 

EK -1 : Hedefler

 

 

HEDEFLER

FAALİYETLER

 

 

 

Hedef  1.1 Farklı sektörlerdeki işletmelerin ( banka, sigorta ve inşaat işletmeleri gibi) muhasebe uygulamaları ve ilgili yasal düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak.

Faaliyet 1.1.1.

 

Eğitim- öğretim müfredatının uluslararası normlara uygun hale getirilmesi

Faaliyet 1.1.2.

Ders içeriklerinin sürekli güncelleştirilmesi

 

Faaliyet 1.1.3.

 

Öğretim elemanlarının yasal değişiklikleri takip etmesini teşvik edilmesi.

 

 

Hedef  1.2

Bankacılık  ilke ve standartlarındaki finans  uygulamalarını yönlendiren düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak.

Faaliyet 1.2.1.

Eğitim- öğretim müfredatının uluslararası normlara uygun hale getirilmesi

 

Faaliyet 1.2.2.

 

Ders içeriklerinin sürekli güncelleştirilmesi

 

Faaliyet 1.2.3.

 

Öğretim elemanlarının yasal değişiklikleri takip etmesini teşvik edilmesi.

 

 

 

 

Hedef  1.3

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü olarak sektördeki değişim düzenleme ve yenilikler hakkında güncellemeleri takip ederek öğrencilere aktarılması

Faaliyet 1.3.1.

Mevcut teknolojik değişiklikleri de dikkatte alarak uygulamalı derslerin yapılmasını sağlamak

 

Faaliyet 1.3.2.

Teorik olarak anlatılan derslerin staj uygulamasıyla pratiğe dökülmesini sağlamak

 

Faaliyet 1.3.3.

 

Bilgisayar laboratuvarını ve bilgisayarlarda yüklü ticari muhasebe paket programlarını sürekli güncellemek.

 

 

 

 

Hedef  1.4

Muhasebe tekniğini kullanarak, yevmiye ve büyük defter kayıtlarını düzenleyebilmek, vergi ve yasal yükümlülüklere göre dönem sonu işlemlerini gerçekleştirebilmek

Faaliyet 1.4.1.

Mevcut teknolojik değişiklikleri de dikkatte alarak uygulamalı derslerin yapılmasını sağlamak

 

Faaliyet 1.4.2.

Teorik olarak anlatılan derslerin staj uygulamasıyla pratiğe dökülmesini sağlamak

 

Faaliyet 1.4.3.

 

Bilgisayar laboratuvarını ve bilgisayarlarda yüklü ticari muhasebe paket programlarını sürekli güncellemek.

 

EK - 2 : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Paydaş Listesi

 

 

Paydaşlar

Paydaş

Durumu

Hizmet

Alanlar

 

Çalışanlar

 

Temel

Ortak

 

Stratejik

Ortak

 

Etkisi

 

Önemi

 

Akademik Personel

İç Paydaş

 

 

*

 

 

Güçlü

Yüksek

 

İdari Personel

İç Paydaş

 

 

*

 

 

Güçlü

Yüksek

 

Öğrenciler

İç Paydaş

 

*

 

 

 

Güçlü

Yüksek

 

Veliler

Dış Paydaş

 

*

 

 

 

Güçlü

Yüksek

 

YÖK

Dış Paydaş

 

 

 

*

 

Güçlü

Yüksek

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

 

 

 

*

 

Güçlü

Yüksek

Meslek Odaları

Dış Paydaş

 

 

 

0

Güçlü

Yüksek

Üniversite Yönetimi

İç Paydaş

 

 

*

 

Güçlü

Yüksek

Sivil Toplum Örgütleri

Dış Paydaş

 

*

 

 

 

Zayıf

Düşük

İşveren ve Firmalar

Dış Paydaş

*

 

 

 

Güçlü

Yüksek

Kamu Kuruluşları

Dış Paydaş

*

 

 

 

Güçlü

Yüksek

Meslek Odaları

Dış Paydaş

*

 

 

 

Zayıf

Düşük

 

 

Tümü : *                                 Bazıları : 0

 

 

 

 

 

 

EK – 3 : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aktif Öğrenci Sayıları

 

Bölüm Adı

Öğrenci Sayısı

 

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

 

249

 

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

 

307

 

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

 

242

 

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

 

204

 

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

 

101

 

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

 

490

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

 

579

 

Toplam

 

2172

 

 

 

 

 

 

F.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ

Haziran, 2017

Türkçe