Diller

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DUYURUSU

 

•          Öğrenciler staj evraklarına; bu linki tıklayarak ulaşabilirler. (Meslek Yüksekokulları Staj Dokümanları)

•          Staj yapacak öğrenciler staj ile ilgili evraklarını ve SGK girişleri için gerekli belgelerini aşağıda belirtilen tarihlere kadar bölüm sekreterliklerine teslim edeceklerdir.

 

Staj Başvuru Tarihi Başlangıç      : 12 Şubat 2018

Staj Başvuru Bitiş Tarihi                : 04 Mayıs 2018

 

•          Yaz okuluna devam etmek isteyen öğrenciler, yaz okulu ile aynı anda staj yapamazlar.

•          Öğrencilerimiz zorunlu stajlarını "18 Haziran 2018- 27 Temmuz 2018 " tarihleri arasında yapacaklardır.

 

STAJ BAŞLANGICINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Staj işlemleri, öğrencinin yukarıda belirtilen Staj Evrakı linkinden elde edeceği form dilekçeler ile başlatılır. Bu web adresinde bulunan tüm formlar (10 adet form ) içerisindeki ilk 8 form öğrenci tarafından doldurulacak/kullanılacak olan formlardır. İşlem adımları:

1.         Form No: 2 aracılığı ile Program Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonu (PSEUK) tarafından uygun görülen işyerine/kuruma başvuruda bulunur.

2.         Form No: 3 ve Form No: 5'i doldurup, Bölüm Sekreterliklerine teslim eder.

3.         Aşağıda belirtilen belgeleri, Bölüm/ Program tarafından ilan edilen süre içerisinde Bölüm Sekreterliğine teslim eder:

a.         İşyeri/ Kurum tarafından onaylanan staj kabul yazısı ( Form No: 2)

b.         Mecburi sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için SGK durumunu belirten belge. (www.sgk.gov.tr e-hizmetler link adresinden temin edilebilen "müstahaklık belgesi")

c.         Çalışan personel ( Emekli Sandığı, SSK, BAG-KUR'a tabi olanlar) çalıştığına dair kumrularından belge getireceklerdir.

d.         Nüfus cüzdan fotokopisi.

4.         Öğrenci Form No : 1'i doldurur ve fotoğraf yapıştırarak MYO Müdürlüğüne onaylatır.

5.         Öğrencinin SGK işlemleri MYO Müdürlüğünce başlatılır. SGK Formu ( Sigortalı İşe Giriş

Bildirgesi) Müdürlük tarafından onaylanır ve işyerine verilmek üzere öğrenciye teslim edilir.    

6.         MYO Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgelerin ( Form No : 3,5,7) bulunduğu kapalı zarfı işyeri yetkililerine teslim ederek staja başlar.     

Türkçe