Diller

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DUYURUSU

 

 

 • Staj yapacak öğrenciler staj ile ilgili evraklarını ve SGK girişleri için gerekli belgelerini aşağıda belirtilen tarihlere kadar bölüm sekreterliklerine teslim edeceklerdir.

 

       Staj Başvuru Tarihi Başlangıç  : 18 Mart  2019

       Staj Başvuru Bitiş Tarihi           : 10 Mayıs  2019

 

 • Yaz okuluna devam etmek isteyen öğrenciler, yaz okulu ile aynı anda staj yapamazlar.

 

 • Öğrencilerimiz zorunlu stajlarını “24 Haziran 2019 - 05 Ağustos 2019 “ tarihleri arasında yapacaklardır.

 

STAJ BAŞLANGICINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Staj işlemleri, öğrencinin yukarıda belirtilen Staj Evrakı linkinden elde edeceği form dilekçeler ile başlatılır. Bu web adresinde bulunan tüm formlar (10 adet form ) içerisindeki ilk 8 form öğrenci tarafından doldurulacak/kullanılacak olan formlardır. İşlem adımları:

 

 1. Form No: 2 aracılığı ile Program Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonu (PSEUK) tarafından uygun görülen işyerine/kuruma başvuruda bulunur.

 

 1. Form No: 3 ve Form No: 5’i doldurup, Bölüm Sekreterliklerine teslim eder.

 

 1. Aşağıda belirtilen belgeleri, Bölüm/ Program tarafından ilan edilen süre içerisinde Bölüm Sekreterliğine teslim eder:

 

 1. İşyeri/ Kurum tarafından onaylanan staj kabul yazısı ( Form No: 2)

 

 1. Mecburi sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için SGK durumunu belirten belge.

(www.sgk.gov.tr e-hizmetler link adresinden temin edilebilen “müstahaktık belgesi”)

                      

 1. Çalışan personel ( Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’a tabi olanlar ) çalıştığına dair kurumlarından belge getireceklerdir.
 2. Nufus cüzdan fotokopisi.
 1. Öğrenci Form No : 1’i doldurur ve fotoğraf yapıştırarak MYO Müdürlüğüne onaylatır.

 

 1. Öğrencinin SGK işlemleri MYO Müdürlüğünce başlatılır. SGK Formu ( Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ) Müdürlük tarafından onaylanır ve işyerine verilmek üzere öğrenciye teslim edilir.

 

 1. MYO Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgelerin ( Form No : 3,5,7) bulunduğu kapalı zarfı işyeri yetkililerine teslim ederek staja başlar .
Türkçe